64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Co se děje v naší MŠ

Projekt Zdraví dětem

V naší mateřské školce se uskutečnil preventivní program „Zdraví dětem“, který zábavnou formou seznamuje děti s principy zdravého životního stylu. S veselými postavičkami Zdravíkem a Jedlíkem se děti dozvěděly o důležitosti zdravé stravy a pohybu. Hravými aktivitami a cvičeními se rozvíjely jejich pohybové dovednosti, koordinace a spolupráce ve skupině. Děti se také naučily rozeznávat základní […]

Sportovní hry mateřských škol

Dne 14.3. a 15.3. 2024 se naše mateřská škola zúčastnila kvalifikačních kol Sportovních her, které pořádá město Plzeň ve spolupráci s Nadací sportující mládeže a Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni. V disciplínách hod do dálky, skok z místa, člunkový běh a přeskakování a podlézání překážky se utkalo 1300 předškoláků ze 4 největších plzeňských obvodů. Naše […]

Malá technická univerzita

Již potřetí zavítala do naší mateřské školy Malá technická univerzita (MTU). Zkušená lektorka zábavnou formou rozvíjí technické a logické myšlení u dětí předškolního věku. V prvním pololetí se programu MTU zúčastnily 3 třídy starších dětí a nyní se zapojily další 2 třídy. MTU nedochází do MŠ pouze na jeden den, ale v průběhu několika týdnů, […]

Návštěva zámku v Blovicích

Dvě třídy z naší mateřské školy navštívily zámek v Blovicích, kde se ponořily do víru Velikonočních tradic. Děti měly možnost vytvářet různé Velikonoční dekorace, ale také se dozvědět více o symbolech a rituálech spojených s tímto krásným časem. V závěru celé návštěvy se děti rozloučily na břehu řeky s Moranou, tím daly sbohem zimě, aby konečně mohlo nastat to […]

Recyklohraní, aneb ukliďme svět

Všechny třídy z 64. mateřské školy se s hrdostí zapojila do projektu Recyklohraní, aneb ukliďme svět. Cílem projektu je chránit životní prostředí a učit děti o důležitosti recyklace a třídění odpadu.

Návštěva domova pro seniory u sv. Jiří

Děti ze třídy Sluníček naší mateřské školy mají již několik let zavedenou tradici pravidelných návštěv v domově pro seniory u sv. Jiří v Plzni. Tyto návštěvy jsou pro děti i seniory skvělou příležitostí, jak se seznámit s jiným světem a naučit se něco nového. Návštěvy domova pro seniory jsou pro děti velmi obohacující. Děti se […]

Zima v zahradě

V zimě se zahrada zdá být spící, ale ve skutečnosti je to období, kdy se v ní děje mnoho zajímavého. Děti z naší mateřské školy se o tom mohly přesvědčit díky programu „Zima v zahradě“, který pořádal Spolek Ametyst. Program se konal v areálu mateřské školy, kde děti měly možnost pozorovat zimní přírodu zblízka. Pod […]

Zacinkal zvoneček a objevil se dáreček

V týdnu 18.12. – 22.12. 2023 probíhala na jednotlivých třídách nadílka školkového Ježíška, od kterého děti dostaly nové edukační pomůcky a spoustu hraček. Díky této návštěvě je ve všech třídách ukončení každého kalendářního roku přímo kouzelné.   Přejeme Vám za kolektiv 64. MŠ také prožití kouzelných Vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví do nového roku.

Návštěva anděla, čerta a Mikuláše

Jako každý rok, tak i letos poctila naše třídy, a především tedy děti, návštěva známé trojice – anděla, čerta a Mikuláše. V předešlých letech se však tyto bytosti rojily přímo z naší MŠ. Letos však přišla velmi milá nabídka od paní Ing. Lucie Peroutkové z hnutí PRO Plzeň, že by ráda letos se svými pomocníky tento tradiční každoroční […]

Čertovský rej s „Culinkou“

Dne 4.12. 2023 si některé třídy z naší mateřské školy zkrátily čekání na příchod anděla, čerta a Mikuláše, a to zúčastněním se hudebního programu a tanečních hrátek s Culinkou. Třídy, které se v tomto termínu nemohly zúčastnit si program užily taktéž jen 12.12. 2023    

Návštěva Arboreta Sofronka

Dvě třídy se v měsíci listopadu zúčastnily prohlídky zimního arboreta. Ostatní třídy čeká tato akce v průběhu prosince. V rámci návštěvy děti nejrůznějšími aktivitami byly obohaceny o nové vědomosti z oblasti myslivectví a lesnictví, v závěru návštěvy dostaly také možnost nakrmit zdejší daňky. Prosincová návštěva bude obohacena o zdobení vánočního stromku pro zvířátka.

Lampionový průvod „Putování za Vánoční hvězdou“

Dne  28. 11. 2023 se již po několikáté konal v naší mateřské škole lampiónový průvod, tentokrát se nesl v duchu „Putování za Vánoční hvězdou“. Tato událost se kromě krásných lampiónů těšila i z velké účasti. Celou akcí se prolínala dobrá nálada, někteří účastníci přinesli cukroví a všichni zúčastnění tak mohli strávit příjemné předvánoční odpoledne.

Návštěva Technania Science Center

Dne 16.11. 2023 navštívila čtvrtá třída 64. MŠ plzeňskou Techmanii. Této akce se v nadcházejících měsících budou účastnit také zbylé předškolní třídy. Jedná se o každoroční návštěvu, která vede k rozšíření technických, vědeckých a mnoha dalších vědomostí dětí.

Keramika v naší mateřské škole

Jako každý jiný rok i letos se dětem rozšíří obzory fantazie a kreativity. A to díky možnosti, navštěvovat keramickou dílnu, a to přímo v naší MŠ pod dohledem zkušené lektorky. Tato aktivita dětem přináší radost z vytváření si vlastních unikátních výrobků.

Bezpečnost na prvním místě

Začátkem tohoto měsíce se v naší MŠ konala cvičná evakuace v případě požáru. Tato důležitá událost sloužila k zajištění bezpečnosti dětí a zaměstnanců a připomenutí si správných postupů při hrozbě opravdového nebezpečí. Tento cvičný poplach byl pečlivě naplánován vedením MŠ.  

Primární prevence v MŠ

Dne 9. 10. a 16. 10. 2023 proběhl v naší mateřské škole program „Nechci kazy“ zaměřený hravou formou na zubní prevenci u předškolních dětí. Sponzorem této akce se stala 64.MŠ.  

Dračí plot 16. – 20. 10. 2023

Pojďme si v období 16. – 20. 10. 2023 vyzdobit s dětmi náš školní plot létajícími draky. Prosíme o Vaši pomoc, a proto doma s dětmi vyrobte draka z nepromokavého materiálu a připevněte na náš plot. Těšíme se na Vaše výtvory a děkujeme za spolupráci

Plavecký výcvik

Jako každý rok, tak i letos se žáci předškolních ročníků zúčastnili plaveckého výcviku v bazénu na Slovanech. V prvním pololetí se zúčastnili žáci 4. třídy (Sluníčka) a 8. třídy (Maják). V druhém pololetí se můžou na tento sportovní zážitek těšit také žáci 7. třídy (Ve věži).

Beseda s Policií ČR

Dne 26.9.2023 navštívili naši školku příslušníci PČR. Děti si mohly prohlédnout policejní vybavení a různou dopravní techniku. Byly také poučeny o správném chování na pozemní komunikaci. Beseda měla tudíž nejen zábavný, ale hlavně naučný rozměr.

Vítání nového školního roku v 64. MŠ Plzeň

Školní rok 2023/2022 nám začal poněkud netradičně. Děti do nového školního roku přivítala historicky poprvé roztomilá panda. Dětem byly rozdány drobné dárečky jako upomínka na tento významný den. Za zpestření tohoto dne dětem vděčíme především vedoucí školní jídelny a dalším zaměstnancům 64. MŠ Plzeň.