64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Projekt Zdraví dětem

V naší mateřské školce se uskutečnil preventivní program „Zdraví dětem“, který zábavnou formou seznamuje děti s principy zdravého životního stylu. S veselými postavičkami Zdravíkem a Jedlíkem se děti dozvěděly o důležitosti zdravé stravy a pohybu.

Hravými aktivitami a cvičeními se rozvíjely jejich pohybové dovednosti, koordinace a spolupráce ve skupině. Děti se také naučily rozeznávat základní druhy potravin.