64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Bezpečnost na prvním místě

Začátkem tohoto měsíce se v naší MŠ konala cvičná evakuace v případě požáru. Tato důležitá událost sloužila k zajištění bezpečnosti dětí a zaměstnanců a připomenutí si správných postupů při hrozbě opravdového nebezpečí.

Tento cvičný poplach byl pečlivě naplánován vedením MŠ.