64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Školní jídelna

Prosíme rodiče, aby při problémech s  platbou školného, či stravného, kontaktovali pí Rubnerovou na tel. 721 076 451

Jídelní lístek 5.12. – 9.12.

 

Školní jídelna při 64. mateřské škole Plzeň, Pod Chlumem 3
Zvonek a vchod z rampy hospodářské budovy.
Telefon školní jídelny: 721 076 451

Personální obsazení

 • Vedoucí školní jídelny J. Rubnerová
 • Vedoucí kuchařka N. Divínová
 • 3 kuchařky M. Čechová, J. Aksamitová, M. Illková

Provoz školní jídelny

Provozní doba: 6:00 – 15:30

Doba výdeje:

 • Čaj na pitný režim: po 6. hodině ranní
 • Ranní svačina: od 8:15
 • Oběd: od 11:30 – 12:10
 • Odpolední svačina: od 14:15

Při příležitosti různých akcí školy lze obvyklou dobu výdeje obědů dohodnout i jinak.

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitel MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy. (§4 vyhlášky 14/2005 Sb.)

Přítomnost dítěte nahlásí učitelka mateřské školy vedoucí školní jídelny.

Výše stravného

Záloha 1300,- pro všechny děti v září
Plaťte jednorázovým příkazem do 10. 9. 2022 na účet školní jídelny 7637311/0100
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu dítěte 

Platba inkasem na účet ŠJ : 7637311/0100
Limit 1300,- Kč
Účet otevřený bez datumu

Každému dítěti je přidělen jiný variabilní symbol, který obdrží rodiče na 1. třídní schůzce nebo Vám bude sdělen u vedoucí školní jídelny. (Týká se platby školného a zálohy na stravné.)

Cena stravného na den :
Děti  3-6 let …….48,-
Děti s odkladem školní docházky …….53,-

Informace o projedených obědech je možné získat u vedoucí školní jídelny, popř. na tel čísle 721 076 451

 

Přihlášky ke stravování

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá ji v kanceláři školní jídelny v pracovní době školní jídelny. Přihlášku ke stravování podává při přijetí dítěte do mateřské školy.

V případě placení stravného inkasem, přinese souhlas k inkasu od svého peněžního ústavu,.

Zákonný zástupce poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů na celé období docházky do MŠ dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27.4.2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Změny ve stravování

Zákonný zástupce je povinen neprodleně oznámit změny vedoucí školní jídelny:

 • stravovací zvyklosti
 • způsob placení stravného, změna čísla účtu  nebo peněžního ústavu
 • doručovacích údajů
 • ukončení docházky – vyrovnání případných přeplatků

Jídelní lístek

Je na jeden týden vyvěšen na nástěnkách v přízemí budov A, B  a C, dále je umístěn na stránkách školy.

Kontakt

Vedoucí školní jídelny můžete kontaktovat osobně nebo na telefonu každý všední den v době od 6:00 – 14:00. Jiný čas je nutno sjednat předem telefonickou domluvou.