64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Primární prevence v MŠ

Dne 9. 10. a 16. 10. 2023 proběhl v naší mateřské škole program „Nechci kazy“ zaměřený hravou formou na zubní prevenci u předškolních dětí.

Sponzorem této akce se stala 64.MŠ.