64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 5. třídě – Broučkové

Učitelky: Dana Burešová, Milena Wilhelmová

Telefon do třídy: 702 224 483

1. patro pavilon B

V naší třídě je zapsáno 27 dětí ve věku 4-5 let.

Vzdělávací program třídy: Brouček objevuje svět

Zájmové aktivity třídy: Keramika, návštěvy tělocvičny, angličtina, environmentální projekt, divadla, výlety

Naše hlavní cíle v tomto školním roce jsou: Zvládnout adaptaci na prostředí školky, navazovat první přátelství. Dále budeme rozvíjet praktické a poznávací dovednosti. Rozvíjet hrubou, jemnou motoriku, řečové schopnosti a zdokonalovat sebeobsluhu

dětí.

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Monika Linková.

 

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.3

 

 


Naše fotogalerie