64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 5. třídě – Delfínci

Učitelky: Hana Kamínková, Eliška Burdová

Telefon: 724 379 473

Naše třída se nachází v 1.patře v pavilonu B (modrá budova).

Na třídě je zapsáno 25 dětí ve věku 4 – 5 let a 2 děti s odkladem školní docházky.

Vzdělávací program: Delfínci

Aktivity:

  • keramika
  • beseda s policií
  • návštěva tělocvičny na ZŠ
  • návštěva knihovny
  • návštěva záchranné stanice ptactva
  • naučná stezky v okolí Berounky

Hlavní cíle ve školním roce:

  • adaptace na novou třídu
  • rozvíjet (upevňovat) základy společenského chování
  • upevňování základní hygienických návyků
  • rozvoj sebeobsluhy, samostatnosti

Našim cílem jsou šťastné a spokojené děti.

O naši čistotu ve třídě se stará paní uklízečka Monika Linková.

 

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.3

 

Přejít do fotogalerie třídy