64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 5. třídě – Rybičky

Učitelky: Lenka Farkasová, Karolína Vaculíková

Telefon do třídy: 702 195 918

1. patro pavilon B

Ve třídě je zapsáno 24 dětí ve věku 5 -6 let, z toho 9 chlapců a 15 dívek.

Třída je ve stejném složení již čvrtým rokem. Děti jsou adaptované a mají mezi sebou vytvořené přátelské vztahy. Rádi poznáváme přírodu, okolí, tvoříme a zpíváme. Letos nás čeká plavání, rozšířená výuka hudební výchovy, pravidelné návštěvy tělocvičny ve 14. ZŠ, keramika, AJ, různé výlety a exkurze.

Naše hlavní cíle v tomto školním roce jsou:

Celý rok budeme hledat ztraceného kamaráda Ploutvičkou a budeme se přitom snažit rozvíjet vše, co potřebujeme pro nástup do školy.

 

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Monika Linková.

 

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.3

 

 


Naše fotogalerie