64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Beseda s Policií ČR

Dne 26.9.2023 navštívili naši školku příslušníci PČR. Děti si mohly prohlédnout policejní vybavení a různou dopravní techniku. Byly také poučeny o správném chování na pozemní komunikaci. Beseda měla tudíž nejen zábavný, ale hlavně naučný rozměr.