64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Čertovský rej s „Culinkou“

Dne 4.12. 2023 si některé třídy z naší mateřské školy zkrátily čekání na příchod anděla, čerta a Mikuláše, a to zúčastněním se hudebního programu a tanečních hrátek s Culinkou. Třídy, které se v tomto termínu nemohly zúčastnit si program užily taktéž jen 12.12. 2023