64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 6. třídě – Delfínci

Učitelky: Hana Kamínková, Jana Havlová

Telefon do třídy: 724 379 473

Naše třída se nachází v přízemí pavilonu B (modrá budova).

Na třídě je zapsáno 25 dětí ve věku 3 let.

Vzdělávací program třídy :

„ Delfínci“

Plánované zájmové aktivity :

– návštěvy keramické dílny

– beseda s policií

– návštěvy tělocvičny na 14.ZŠ

– návštěva knihovny

– naučné stezky v okolí Berounky

– návštěva záchranné stanice ptactva

Hlavní cíle v tomto školním roce jsou :

– adaptace na nové prostředí v MŠ

– rozvíjet (upevňovat) základy společenského

chování

– získání zákl. hyg. Návyků

– rozvoj sebeobsluhy,samostatnosti

Naším cílem je šťastné a spokojené dítě v MŠ.

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Jana Kriegsteinová.

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.3

 

 


Naše fotogalerie