64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 6. třídě – Delfínci

Učitelky: Hana Kamínková, Marta Kočalková

Telefon do třídy: 724 379 473

Naše třída se nachází v přízemí pavilonu B (modrá budova).

Ve naší třídě je zapsáno 24 dětí ve věku 4 – 5.

Vzdělávací program třídy: Hrajeme si s delfínky

Zájmové aktivity třídy:

  • tělocvična
  • keramika
  • divadla
  • knihovna
  • výlety

Naše hlavní cíle v tomto školním roce jsou: rozvoj tvořivosti a fantazie, objevování okolí, utváření přátelských vztahů

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Jana Kriegsteinová.

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.3

 

 


Naše fotogalerie