64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 4. třídě – Sluníčka

Učitelky: Jana Marečková, Jana Miková

Telefon do třídy: 724 379 471

Naše třída se nachází v přízemí pavilonu A

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Jana Kriegsteinová.

V naší třídě je zapsáno 28 dětí ve věku 4-6 let , z toho je 15 chlapců a 13 děvčat.

Vzdělávací program třídy: Se sluníčkem celým rokem

Zájmové aktivity třídy:

· keramika 1x měsíčně

-hudební výchova 1x týdně

· cvičení v tělocvičně 1x měsíčně

– ve druhém pololetí plavání 1x týdně

· dlouhodobá spolupráce s „domovem pokojného stáří“ u sv. Jiří (výroba dárečků pro babičky, dle epidemiologické situace návštěvy)

· celoroční enviromentální projekt

Naší hlavním cílem v tomto školním roce je: Zajistit, aby se děti cítily bezpečně, spokojeně a aby se jim ve školce líbilo .
A předškolní děti dobře připravit na vstup do ZŠ.

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.3

 

 


Naše fotogalerie