64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 4. třídě – Sluníčka

Učitelky: Jana Marečková, Bc. Jana Hudecová

Telefon do třídy: 724 379 471

Naše třída se nachází v přízemí pavilonu A

V naší třídě je zapsáno 28 dětí ve věku 5-7 let , z toho je 14 chlapců a 14 děvčat.

Vzdělávací program třídy: Se sluníčkem celým rokem

Zájmové aktivity třídy:

  • keramika 1x měsíčně
  • hudební výchova 1x týdně
  • cvičení v tělocvičně
  • v prvním pololetí plavání 1x týdně
  • dlouhodobá spolupráce s „domovem pokojného stáří“ u sv. Jiří (výroba dárečků pro babičky, dle epidemiologické situace návštěvy)
  • celoroční enviromentální projekt

Naší hlavním cílem v tomto školním roce je:

Zajistit, aby se děti cítily bezpečně, spokojeně a předškolní děti dobře připravit na vstup do ZŠ.

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Jana Krieglsteinová.

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.3

 

Přejít do fotogalerie třídy