64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 4. třídě – Sluníčka

Učitelky: Jana Marečková, Jana Miková, Mgr. Světlana Cozlová

Telefon do třídy: 724 379 471

Naše třída se nachází v přízemí pavilonu A

Vzdělávací program třídy: Se sluníčkem celým rokem

Zájmové aktivity třídy:

  • keramika 1x měsíčně
  • cvičení v tělocvičně 1x měsíčně
  • dlouhodobá spolupráce s „domovem pokojného stáří“ u sv. Jiří (výroba dárečků pro babičky, dle epidemiologické situace návštěvy)
  • celoroční enviromentální projekt

Naší hlavním cílem v tomto školním roce je: Zajistit, aby se děti cítily bezpečně, spokojeně a aby se jim ve školce líbilo.

Dále budeme:

  • Posilovat citovou stránku dětí, aby se dokázaly odloučit od rodičů a navazovaly první dětská přátelství.
  • Rozvíjet hrubou, jemnou motoriku, řečové schopnosti a zdokonalovat sebeobsluhu dětí.

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Jana Kriegsteinová.

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.3

 

 


Naše fotogalerie