64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 2. třídě – Rybičky

Učitelky: Lenka Farkasová, Karolína Vaculíková

Telefon do třídy: 702 195 918

Přízemí – pavilon C

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Hana Partynglová.

Vzdělávací program třídy: Rybičky objevují svět

V naší třídě máme zapsáno 25 dětí, ve věku 3 let.

Hlavní cíle v tomto školním roce jsou:

– Adaptace

– Nácvik samostatnosti

– Zapojení se do činnosti ve třídě

– Komunikace a spolupráce s novými kamarády

– Rozvoj řečových dovedností

 

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.3

 


Naše fotogalerie