64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 2. třídě – Rybičky

Učitelky: Lenka Farkasová, Martina Šandová

Telefon třídy: 702 195 918

Naše třída se nachází v pavilonu C (nízká budova)

Vzdělávací program naší třídy: Hledá se ploutvička

Hlavní cíle v tomto školním roce:

  • Nácvik samostatnosti
  • Zapojení se do činnosti ve třídě
  • Komunikace a spolupráce s kamarády
  • Rozvoj řečových dovedností
  • Rozvoj jemné a hrubé motoriky
  • Rozvoj hudebních dovedností

Naším cílem je šťastné a spokojené dítě v MŠ

O čistotu naší třídy se stará paní uklízečka Hana Partynglová.

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.3

 

Přejít do fotogalerie třídy