64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 2. třídě – Broučci

Učitelky: Dana Burešová, Milena Wilhelmová

Telefon do třídy: 702 224 483

Přízemí – pavilon C

V naší třídě je zapsáno 24 dětí ve věku 3-4 roky.

Vzdělávací program třídy: Brouček objevuje svět

Zájmové aktivity třídy: Keramika

Naše hlavní cíle v tomto školním roce jsou: Zvládnout adaptaci na prostředí školky, navazovat první přátelství. Dále budeme rozvíjet praktické a poznávací dovednosti.

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Zdeňka Kohoutová.

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.3

 


Naše fotogalerie