64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o platbách

Prosíme rodiče, aby při problémech s  platbou školného či stravného kontaktovali pí Havlovou na tel. 721 076 541

 

 

Školní rok 2019/2020

Stravné

Záloha 1000,- pro všechny děti v září.

Plaťte jednorázovým příkazem do 6. 9. 2019 na účet školní jídelny 7637311/0100.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu dítěte

Platba inkasem na účet ŠJ : 7637311/0100
Limit 1000,- Kč
Účet otevřený bez datumu

Cena stravného na den : 
Děti  3-6 let …….35,-
Děti s odkladem školní docházky …….39,-

Školné

od 1.9. 2019     600,-/ měsíc
Jednorázovým nebo trvalým příkazem k 5. dni v měsíci (do 6/2020) na účet MŠ: 58733311/0100

Platby nejpozději do 10. dni v měsíci.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu dítěte 

Děti předškolní a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Prosím, kontrolujte správný průběh plateb za školné i stravné. V případě nesrovnalostí se obratem domluvte s vedoucí ŠJ, paní B. Havlovou, (případně s ředitelkou MŠ p. M. Mužíkovou).

Opakovaným neuhrazením v řádném termínu riskujete možnost vyloučení dítěte z MŠ. (561/2004 Sb. Školský zákon, §35 b,d.)