64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o platbách

Prosíme rodiče, aby při problémech s  platbou školného či stravného kontaktovali pí Rubnerovou na tel. 721 076 451

Školní rok 2022/2023

Stravné

Záloha 1300,- 

Plaťte jednorázovým příkazem do 10.9. 2022 na účet školní jídelny 7637311/0100

Každému dítěti je přidělen jiný variabilní symbol, který obdrží rodiče na 1. třídní schůzce nebo Vám bude sdělen u vedoucí školní jídelny.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu dítěte

Platba pouze inkasem na účet ŠJ : 7637311/0100
Limit 1300,- Kč
Účet otevřený bez datumu

Cena stravného na den : 
Děti  3-6 let …….48,-
Děti s odkladem školní docházky …….53,-

Školné

od 1.9. 2022 550,-/ měsíc
Plaťte jednorázovým nebo trvalým příkazem k 10. dni v měsíci (do 8/2023) na účet MŠ: 58733311/0100

Platby nejpozději do 10. dni v měsíci.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a správné číslo třídy dítěte.

Děti předškolní a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Prosíme, kontrolujte správný průběh plateb za školné i stravné. V případě nesrovnalostí se obratem domluvte s vedoucí ŠJ, paní J. Rubnerovou.

Opakovaným neuhrazením v řádném termínu riskujete možnost vyloučení dítěte z MŠ. (561/2004 Sb. Školský zákon, §35 b,d.)