64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 3. třídě – Skřítkové

Učitelky:  Ing.Bc Mariana Mužíková, Alena Klobouková, Jana Havlová

Telefon do třídy: 725 576 692

1.patro – pavilon A

V naší třídě je zapsáno 24 dětí ve věku 5-6 let, z toho 14 chlapců a 10 dívek.

Vzdělávací program třídy: 

Putování se skřítkem Smíškem

Zájmové aktivity třídy:

-předplavecký výcvik
-keramika
-hrátky s angličtinou
-návštěvy tělocvičny ve 14. ZŠ
-hudební výchova
-ICT 1x měsíčně
-další různé aktivit

Naše hlavní cíl v tomto školním roce je: Připravit děti na bezproblémový vstup do ZŠ

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Hana Partynglová.

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.3

 


Naše fotogalerie