64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 3. třídě – Skřítkové

Učitelky:  Ing.Bc Mariana Mužíková, Alena Klobouková, Adéla Mašátová

Telefon do třídy: 725 576 692

1.patro – pavilon A

V naší třídě je zapsáno 28 dětí ve věku 6 let, z toho 14 chlapců a 14 dívek.

Vzdělávací program třídy:

Putování se skřítkem Smíškem

Zájmové aktivity třídy:

-předplavecký výcvik -keramika -hrátky s angličtinou -návštěvy tělocvičny ve 14. ZŠ -hudební výchova -celoroční environmentální projekt -další různé aktivit

-divadla

-výlety

Naším hlavním cílem v tomto roce je připravit děti na bezproblémový vstup na ZŠ.

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Zdena Kohoutová.

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.3

 


Naše fotogalerie