64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 3. třídě – Skřítkové

Učitelky:  Ing.Bc Mariana Mužíková, Alena Klobouková, Vanesa Čtrnáctová

Telefon: 725 576 692

Naše třída se nachází v 1. patře v pavilon A (zelená budova)

V naší třídě je zapsáno 24 dětí ve věku 3 let, z toho 13 chlapců a 11 dívek

Vzdělávací program třídy: Tajemství skřítka Podchlumníčka

Zájmové aktivity:

  • Výlety – poznávání okolí
  • Divadla
  • Environmentální projekty
  • Keramika v MŠ

Našim hlavním cílem je:

  • Poznávání nových kamarádů
  • Vzájemný respekt
  • Adaptace v MŠ

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Zdena Kohoutová.

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.3

 

Přejít do fotogalerie třídy