64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Návštěva domova pro seniory u sv. Jiří

Děti ze třídy Sluníček naší mateřské školy mají již několik let zavedenou tradici pravidelných návštěv v domově pro seniory u sv. Jiří v Plzni. Tyto návštěvy jsou pro děti i seniory skvělou příležitostí, jak se seznámit s jiným světem a naučit se něco nového.

Návštěvy domova pro seniory jsou pro děti velmi obohacující. Děti se učí o tom, že je důležité pomáhat ostatním a že každý člověk je jedinečný. Seniorům zase návštěvy dětí přinášejí radost a pocit sounáležitosti.