64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 7. třídě – Ve věži

Učitelky: Barbora Kubaňová, Marta Kočalková
Telefon: 725 576 691
Děti: 24 dětí, 3- 6 let

Na třídě je zapsáno 25 dětí ve věku 3 – 4 roky.

Třídní vzdělávací plán:

Putování s hvězdičkou ve věži

 

Hlavní cíle v tomto školním roce:

· Rozvíjení samostatnosti a sebeobsluhy

· Osamostatnění se od rodičů na určitou dobu

· Rozvoj vzájemných vztahů, úcty a respektování

Zájmové aktivity třídy

· Výlety

· Divadla

· Kulturní akce

· Keramika

· Tělocvična

 

O čistotu na třídě se stará paní uklízečka Zdena Kohoutová

 

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.3

 


Naše fotogalerie