64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace
64. mateřská škola

Každý umí něco nejlépe...

64. mateřská škola je umístěna v pěkné zahradě na okraji Plzně, nedaleko lesoparku, lesa, řeky, polí a luk. V sousedství je 14. základní škola a Základní umělecká škola.

Školní program je založený na aktivních činnostech dětí a osvojování poznatků probíhá formou pochopení souvislostí (pokusy, pozorování, tvořivé činnosti, řešení problémových situací, apod.). Dlouhodobé projekty a tématické celky prostupují celý rok.

Aktuality

Kontakty

Ředitelka: Ing. Bc. Mariana Mužíková, MuzikovaMa@ms64.plzen-edu.cz Telefon: 602 450 383 64. MŠ na mapě