64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 1. třídě – Berušky

Učitelky: Bc. et Bc. Zuzana Škopek, Michaela Pivoňková

Chůva: Soňa Žambůrková

Telefon do třídy: 702 187 850

Naše třída se nachází v pavilonu C (nízká budova)

V naší třídě je zapsáno celkem 21 dětí ve věku 2-4 roky.

Vzdělávací program třídy: „Berušky objevují svět“

Zájmové aktivity třídy:

· keramika v MŠ od 2. plololetí

· divadla

· celoroční environmentální projekt

· výlety

Naším hlavním cílem v tomto školním roce je:

Zvládnout adaptaci na protředí MŠ, zajistit aby se děti cítily bezpečně a spokojeně.

Dále budeme:

· Posilovat citovou stránku dětí, aby se dokázaly odloučit od rodičů a navazovaly první dětská přátelství.

· Rozvíjet praktické a poznávací dovednosti

· Rozvíjet základy sebeobsluhy dítěte v MŠ

 

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Hana Partynglová

 

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.3

 


Naše fotogalerie