64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 1. třídě – Broučci

Učitelky: Karolína Vaculíková, Bc. Lucie Cajthamlová

Chůva: Soňa Žambůrková

Telefon do třídy: 602 518 788

Naše třída se nachází v pavilonu C (nízká budova)

V naší třídě je zapsáno celkem 17 dětí ve věku 2-3 roky.

Vzdělávací program třídy: „Broučkové letí do světa“

Zájmové aktivity třídy:

  • keramika v MŠ od 2. pololetí
  • divadla
  • celoroční environmentální projekt
  • výlety

Naším hlavním cílem v tomto školním roce je:

Hlavním cílem tohoto školního roku je úspěšně zvládnout adaptaci na prostředí a chod MŠ.

Dále budeme:

  • Rozvíjet u dětí samostatnost, komunikaci a spolupráci s novými kamarády.
  • Rozvíjet jemnou a hrubou motoriku.
  • Poznávat okolí MŠ.
  • Rozvíjet řečové dovednosti.
  • Rozvíjet základy sebeobsluhy dítěte v MŠ.

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Hana Partynglová

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.3

 

Přejít do fotogalerie třídy