64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 8. třídě – Maják

Učitelky: Bc. Karolína Váňová, Bc. Lucie Vaníková

Telefon do třídy: 602 518 788

2. patro – pavilon B.

V naší třídě máme zapsáno 25 dětí, ve věku 5 – 7 let.

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Monika Linková.

Vzdělávací program třídy: 

Námořnická cesta za pokladem

Zájmové aktivity třídy:

  • plavání
  • keramika
  • angličtina hravou formou
  • flétna
  • pravidelné návštěvy tělocvičny
  • hudební výchova s externí lektorkou
  • 1x měsíčně práce s ICT

Hlavní cíle v tomto školním roce jsou:

  • příprava na bezproblémový přechod do ZŠ

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.2

 


Naše fotogalerie