64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 8. třídě – Maják

Učitelky: Dana Burešová, Milena Wilhelmová

Telefon do třídy: 702 224 483

Naše třída se nachází ve 2. patře v pavilonu B (modrá budova).

V naší třídě máme zapsáno 27 dětí, ve věku 5 – 6 let.

Vzdělávací program třídy: Námořnická cesta za pokladem

Zájmové aktivity třídy:

  • plavání
  • keramika
  • angličtina hravou formou
  • pravidelné návštěvy tělocvičny
  • hudební výchova s externí lektorkou
  • celoroční environmentální projekt

Hlavní cíle v tomto školním roce jsou:

  • komplexní příprava na bezproblémový přechod do ZŠ

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Monika Linková.

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.2

 

Přejít do fotogalerie třídy