64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Recyklohraní, aneb ukliďme svět

Všechny třídy z 64. mateřské školy se s hrdostí zapojila do projektu Recyklohraní, aneb ukliďme svět. Cílem projektu je chránit životní prostředí a učit děti o důležitosti recyklace a třídění odpadu.