64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Znovuotevření mateřské školy v omezeném režimu od 25.5.2020

Vážení rodiče,

v příloze č. 1 naleznete informace ohledně omezeného provozu mateřské školy. Příloha č. 2 obsahuje čestné prohlášení. Prosíme rodiče přihlášených dětí o dodání vyplněného čestného prohlášení do 25.5.2020. Informace k nástupu v omezeném provozu budou rozeslány e-mailem během příštího týdne.

Děkujeme za spolupráci

Příloha č.1: Dopis+informace

Příloha č.2: Čestné prohlášení