64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Aktuality

Nabídka výtvarných pomůcek

1. 11. 2020 Po dobu nouzového stavu si mohou rodiče, jejichž děti v tomto období nedochází do MŠ, přijít pro výtvarné pomůcky (lepidla, barevné papíry, čtvrtky ... apod.) na domácí tvoření. V případě zájmu zko...

Praktická výuka- aktuální informace

13. 10. 2020 Aktuálně se ruší a nahrazuje usnesení vlády č. 997 ze dne 8. 10. 2020 a s účinností od 14. 10. 2020 od 00:00 hod. do  1. 11. 2020 do 23:59 hod. stanovuje opatření pro školy...

Pozastavení lekcí plavání

8. 10. 2020 Z důvodu přerušení provozu bazénu na Slovanech jsou lekce plavání na dobu neurčitou pozastaveny. Děkujeme za pochopení

Praxe

7. 10. 2020 Vážení rodiče, naše škola po mnoho let spolupracuje s ZČU Plzeň - Fakultou pedagogickou. Na základě smluvních vztahů umožňuje naše MŠ studentkám jednotlivých ročníků praxe. Jedná se o 3letý bakal...

Dračí týden

7. 10. 2020 8. - 15. 10. 2020 Vytvořte nejen se svou třídou podzimního dráčka. Poproste rodiče, babičku, dědu, sourozence a společně vyrobte draka, který v tomto týdnu ozdobí náš školkový plot. Materiálu i f...

Další fáze úprav zahrady

21. 9. 2020 Na zahradě MŠ byla nově zřízena: Vrbová laboratoř   Bylinková spirála

Oprava zadního dopravního hřiště

21. 9. 2020 Během prázdnin bylo opraveno dopravní hřiště v zadním areálu mateřské školy.  

Nošení roušek v prostorách MŠ

10. 9. 2020 Vzhledem k mimořádné situaci Covid 19 žádáme rodiče, aby ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ, používali ochranu úst a nosu. Toto opatření se netýká dětí. Děkujeme za spolupráci.