64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Zúžený provoz MŠ – informace ohledně spojování tříd

 

 

Ráno 6:00 – 7:00 scházení dětí na pavilonu B, 6. třída Delfínci

Odpoledne od 15:00 – 16:00 sloučení dětí na pavilonu B, 6. třída Delfínci

AKTUÁLNÍ INFORMACE JSOU VYVĚŠENÉ NA DVEŘÍCH JEDNOTLIVÝCH PAVILONŮ

Děkujeme za spolupráci