64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Zápis do 64. MŠ

Vážení rodiče,

v následujícím dokumentu naleznete informace ohledně zápisu do naší MŠ.

V případě nejasností či dotazů kontaktujte paní ředitelku Ing. Bc. Marianu Mužíkovou:
Tel. 602 450 383
E-mail: MuzikovaMa@ms64.plzen-edu.cz

Zápis do MŠ 64.MŠ Plzeň