64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Sluníčková výzva

…. aneb
 
Péťo, Ádo, Aničko,
nakresli nám sluníčko.
  Vyžeme bacily, 
sejdeme se za chvíli!
 
 
Milé děti a rodiče, myslíme na vás i v této nelehké době.
Protože slunečných dnů a dobré nálady není nikdy
dost, můžete nám pomoci rozsvítit,  již tradiční
akcí „NA PLOTĚ“, naši školkovou hradbu, a předat tak
pozitivní energii nejen všem kolemjdoucím. 
 
Jednoduché: nakresli, namaluj, vytvoř sluníčko
a až půjdeš okolo, připevni ho na hradbu MŠ.
Již teď tam na vás některá čekají! 
 
S přáním zdraví a hezkých dnů,
s pozdravem kolektiv 64. MŠ