64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Šablony 2

Mateřská škola je realizátorem projektu s názvem: Šablony, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012/110 

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1.2.2019 do 31.1.2021

Finanční výše podpory: 829 811,- Kč

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:
Ing. Bc. Mariana Mužíková, ředitelka organizace
MuzikovaMa@ms64.plzen-edu.cz, 602 450 383
Mgr. Světlana Cozlová
cozlovasv@ms64.plzen-edu.cz, 602 718 761

ANOTACE projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráce s rodiči dětí. Cílem výzvy je podpořit mateřské školy formou projektů zjednodušeného vykazování prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,  vzájemného  setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a spoluprací s rodiči dětí.  Při společném vzdělávání dětí pomůže školám možností personálního posílení, v našem případě  o chůvy a při zařazování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.

MATEŘSKOU ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON 2 projektu

2.I/5 Chůva – personální podpora MŠ
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin, Inkluze
2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ
2.I/12 Projektový den v MŠ
2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ