64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Půjčování knih

Každý měsíc nabízíme zapůjčení 3 knih s různou tématikou z knihovny MŠ. Literatura je určena výhradně pro rodiče, jejichž dítě navštěvuje naší MŠ. Případní zájemci kontaktuje paní učitelku 7. třídy na telefonním čísle: 724 914 228

 

Knihy měsíce září

Proč jsou šťastné děti šťastné

Proč jsou šťastné děti šťastné obálka knihy

Proč je tolik lidí nešťastných? Mnozí rodiče způsobují svým dětem celoživotní problémy tím, že je učí mít negativní vztah k sobě samým. Steve Biddulph ve své praktické a humorně napsané knize nabízí pomoc při komunikaci s dětmi od nejútlejšího věku až do doby dospívání. Nápaditým způsobem probírá důležitá témata: pozitivní a asertivní výchova, význam širší rodiny a dalších vztahů pro rozvoj dítěte pomoc dětí s domácími prácemi, jak reagovat na dětský vzdor, jak pomoci dětem vyrovnat se s nepříjemnými zážitky, jak pomoci dětem lépe se vyjadřovat. Při tom všem povzbuzuje rodiče, aby byli víc sami sebou, přísnější a současně láskyplnější, pevnější i uvolněnější. Ukazuje, jak opustit staré negativní přístupy k dětem a plně prožívat radost z nich i ze života.

Jóga, hry a pohádky

Jóga, hry a pohádky obálka knihy

Pohádkové tvoření

Pohádkové tvoření obálka knihy

Knížka předkládá 52 originálních pohádek doprovázených výtvarnými projekty. Výtvarné inspirace zahrnují kresbu, malbu, prostorovou práci s papírem, s textilem a přírodninami. Materiály jsou dostupné, cenově nenáročné, v případě složitějších nápadů je vždy uveden tip pro jednodušší verzi (pro menší děti). Spojení motivačního příběhu se zajímavými výtvarnými nápady ocení pedagogové dětí předškolního a mladšího školního věku, vychovatelé a rodiče.
Taťjana Macholdová je malířka a scénografka. V nakladatelství Portál publikovala knihu Výtvarné práce s pohádkami, která se setkala s příznivým čtenářským ohlasem.