64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Programy primární prevence v MŠ

V měsíci listopadu proběhlo v MŠ Lví očko. Screeningové vyšetření zraku, které zaštiťuje Projekt Lions Clubs International D 122 – ČR A SR. Dále se zde pořádal program Nechci kazy zaměřený na zubní prevenci. Sponzorem této akce se stala 64. mateřská škola.