64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Letní prázdninový provoz

Vážení rodiče,

prosíme Vás přečtení Průvodního dopisu, kde se dozvíte bližší informace ohledně provozu MŠ v měsících červenci a srpnu. Rodiče, jejichž dítě odchází do ZŠ, vyplní formulář o ukončení docházky svého dítěte.

Děkujeme za spolupráci.