64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Zábavné aktivity pro děti

Níže uvedené odkazy zahrnují: předmatematické činnosti, činnosti k rozvoji předčtenářské gramotnosti, jemnou i hrubou motoriku, psychomotoriku, grafomotorické cviky, zrakové vnímání, prostorové představy, sluchové vnímání, paměť a logopedickou prevenci.

Kategorie: