64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Celoroční projekty „Čistá Země“ – 3. ročník 2023/2024

Na naší školce probíhá celoroční projekt ,,Čistá Země“ s názvem „PŘÍRODŇÁČEK“.

Prosíme rodiče o zapojení do toho projektu s dětmi. Úkolem je vytvořit nějaký výrobek z přírodnin a donést do naší MŠ. Výrobky budou vystaveny po celý školní rok v malém vestibulu v každém pavilonu. Všem předem děkujeme za Vaše nápady a výrobky.