Oficiální informační server města Plzně

64. mateřská škola
Pod Chlumem 3
312 00 Plzeň
Tel: 377 462 334
CozlovaSv@ms64.plzen-edu.cz

Portál Městského obvodu Plzeň 4

64. mateřská škola Plzeň

Pod Chlumem 3,
příspěvková organizace

Ředitelka

Ředitelka

Mgr. Světlana Cozlová
ředitelka školy

tel.: +420 602 718 761

Vzdělání:
1967-1970 | Střední všeobecně-vzdělávací škola Jana Nerudy
1971-1973 | Pedagogická škola Praha
1973-1977 | PeF UK, obor Pedagogika a psychologie předškolního věku
2001-2003 | PeF UK, Centrum školského managementu, Funkční studium II

Další kurzy (odborná specializace):
1991/92 | Kurz relaxace a psychorelaxace
1997/98 | Kurz rétoriky
1996/97, 1997/98 | Funkční studium ředitelů I
1999/2000 | Psychologické základy školského managementu
1999/2000 | Asertivní komunikace (intenzivní psychologický kurz)
2000/01 | Priority předškolního vzdělávání
2001/02 | Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Další informace:
Ve funkci na 64. MŠ od roku 1991 (na základě výsledků konkurzu), potvrzena (rovněž po vítězství v konkurzu) v roce 1996.

Design by SITMP