64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 8. třídě – Maják

Učitelky: Mgr. Světlana Cozlová, Marta Kočalková, DiS

Telefon do třídy: 602 718 761

2.patro – pavilon B.

V naší třídě máme zapsáno 26 dětí, ve věku 4-5 let.

Vzdělávací program třídy: 

Dobrodružná plavba po ostrovech

Zájmové aktivity třídy:

  • Tělocvična 
  • Keramické hlíny v dílničce naší MŠ
  • Flétna
  • Angličtina

Naše hlavní cíle v tomto školním roce jsou:

  • Rozvoj samostatnosti
  • Pokrok v sebeobsluze
  • Naučení se spolupráce ve skupinách

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Monika Linková.


Naše fotogalerie