64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 8. třídě – Maják

Učitelky: Mgr. Světlana Cozlová, Marta Kočalková, DiS

Telefon do třídy: 702 224 483

2.patro – pavilon B.

V naší třídě máme zapsáno 24 dětí, ve věku 5-6 let.

Vzdělávací program třídy: 

Dobrodružná plavba po ostrovech

Zájmové aktivity třídy:

plavání keramika angličtina flétna pravidelné návštěvy tělocvičny ve 14. ZŠ hudební výchova s Jaruškou (exsterní pracovník)

Naše hlavní cíle v tomto školním roce jsou:

příprava na bezproblémový přechod do ZŠ, rozvoj samostatnosti, rozvoj tvořivosti

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Monika Linková.

 

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.2

Pozn.: Vzhledem k mimořádné situaci Covid 19 žádáme rodiče, aby ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ, používali ochranu úst a nosu. Toto opatření se netýká dětí.

Děkujeme za spolupráci.


Naše fotogalerie

no images were found