64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 7. třídě – Ve věži

Učitelky: Barbora Kubaňová, Dana Burešová

Telefon do třídy: 725 576 691

2.patro budovy A

V naší třídě je zapsáno 26 dětí ve věku 5 – 7 let.

Vzdělávací program třídy: 

Rozhlédni se s námi z věže

Zájmové aktivity třídy:

  • Výlety – zvyšování fyzické aktivity
  • Poznávání a ochrana přírody
  • Vedení dětí ke kultuře –  výstavy, četba, divadlo, seznamování s angličtinou 
  • Keramika
  • Tělocvična

Naše hlavní cíle v tomto školním roce jsou:

  • Příprava na ZŠ a pohodový přechod

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Hana Partynglová.


Naše fotogalerie

no images were found