64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 7. třídě – Ve věži

Učitelky: Barbora Kubaňová, Dana Burešová

Školní asistent: Petra Asztalošová

Telefon do třídy: 725 576 691

2.patro budovy A

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky

Věková skupina: 5 – 7 let

Ve třídě máme zapsáno 24 dětí, z toho 15 chlapců a 9 děvčat.

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Hana Partynglová.

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.2

Pozn.: Vzhledem k mimořádné situaci Covid 19 žádáme rodiče, aby ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ, používali ochranu úst a nosu. Toto opatření se netýká dětí.

Děkujeme za spolupráci.


Naše fotogalerie