64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 6. třídě – Delfínci

Učitelky: Hana Kamínková, Milena Wilhelmová

Telefon do třídy: 724 379 473

Naše třída se nachází v přízemí pavilonu B (modrá budova).

Ve naší třídě je zapsáno 24 dětí ve věku 3 – 4. 

Vzdělávací program třídy: Hrajeme si s delfínky

Zájmové aktivity třídy:

  • tělocvična
  • keramika
  • divadla
  • knihovna
  • výlety

Naše hlavní cíle v tomto školním roce jsou: adaptace, rozvoj tvořivosti a fantazie, objevování okolí, utváření přátelských vztahů

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Jana Kriegsteinová.

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.2

Pozn.: Vzhledem k mimořádné situaci Covid 19 žádáme rodiče, aby ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ, používali ochranu úst a nosu. Toto opatření se netýká dětí.

Děkujeme za spolupráci.

 


Naše fotogalerie