64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 5. třídě – Rybičky

Učitelky: Lenka Farkasová, Karolína Vaculíková

Telefon do třídy: 702 195 918

1. patro pavilon B

Ve třídě je zapsáno 24 dětí ve věku 4 – 5 let, z toho 8 chlapců a 16 dívek. 

Třída je ve stejném složení již třetím rokem. Děti jsou adaptované a mají mezi sebou vytvořené přátelské vztahy. Rádi poznáváme přírodu, okolí, tvoříme a zpíváme. Letos nás čeká keramika, AJ, flétna, různé výlety a exkurze.

Naše hlavní cíle v tomto školním roce jsou:

 Celý rok prožijeme s kamarádem Ploutvičkou, se kterým se vydáme za barevnou rybičkou a budeme se přitom snažit rozvíjet vše co již alespoň trošku umíme, ale také poznávat úplně nové věci.

 

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Monika Linkková.

 

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.2

Pozn.: Vzhledem k mimořádné situaci Covid 19 žádáme rodiče, aby ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ, používali ochranu úst a nosu. Toto opatření se netýká dětí.

Děkujeme za spolupráci.

 

 


Naše fotogalerie