64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 5. třídě – Kouzelníci

Učitelky:  Bc. Lucie Plimlová, Andrea Pajmová

Telefon do třídy: 602 518 788

1.patro – pavilon B.

V naší třídě máme zapsáno 26 dětí, ve věku 4-5 let.

Vzdělávací program třídy: 

Rok s kouzelným kloboukem

Zájmové aktivity třídy:

 • Tělocvična ve škole – cca 1x měsíčně cvičení ve velké tělocvičně na 14. ZŠ
 • Keramika – děti mají cca 1x měsíčně možnost pod vedením zkušené keramičky seznamovat ses vlastnostmi keramické hlíny v dílničce naší MŠ
 • Divadla (Alfa, v MŠ)
 • Výlety do ZOO
 • Dechová cvičení s flétničkou – nácvik správného dýchání s pí uč. Plimlovou
 • Rodičovská odpoledne
 • Pravidelné návštěvy knihoven
 • Návštěva Muzeí, ekofarem, svíčkárny
 • Návštěvy Techmánie

Hlavní cíle v tomto školním roce jsou:

 • Rozvoj samostatnosti dětí
 • Rozvoj řešení problému (rozvoj samostatného myšlení)
 • Pěstovat u dětí zájem o knihy
 • Rozvoj zážitkového učení

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Monika Linková.


Naše fotogalerie