64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 4. třídě – U Sluníček

Učitelky: Jana Marečková, Jana Miková, Mgr.Eva Schejbalová

Telefon do třídy: 724 379 471

Přízemí – pavilon A

Vzdělávací program třídy: 

Celým rokem se sluníčkem

Zájmové aktivity třídy:

  • Tělocvična v 14. ZŠ
  • Keramika 
  • Flétnička
  • Angličtina
  • Výlety po okolí
  • Návštěva u „babiček“ – Domov pokojného stáří u sv. Jiří 

Naše hlavní cíle v tomto školním roce jsou:

  • Příprava na ZŠ

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Jana Kriegsteinová.

 


Naše fotogalerie