64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 4. třídě – Kouzelníci

Učitelky:  Bc. Lucie Plimlová, Andrea Pajmová, Jana Havlová

Telefon do třídy: 602 518 788

Přízemí – pavilon B.

V naší třídě máme zapsáno 24 dětí, ve věku 5-6 let.

Vzdělávací program třídy: 

S kloboukem až do školy

Zájmové aktivity třídy:

  • plavání
  • keramika
  • angličtina hravou formou
  • flétna
  • pravidelné návštěvy tělocvičny ve 14. ZŠ
  • hudební výchova s externí lektorkou

Hlavní cíle v tomto školním roce jsou:

  • příprava na bezproblémový přechod do ZŠ

 

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Jana Kriegsteinová.

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.2

Pozn.: Vzhledem k mimořádné situaci Covid 19 žádáme rodiče, aby ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ, používali ochranu úst a nosu. Toto opatření se netýká dětí.

Děkujeme za spolupráci.


Naše fotogalerie