64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 3. třídě – Skřítkové

Učitelky:  Ing.Bc Mariana Mužíková, Alena Klobouková, Eva Schejbalová

Telefon do třídy: 725 576 692

1.patro – pavilon A

V naší třídě je zapsáno 24 dětí ve věku 3-4 roky, z toho 9 dívek a 15 chlapců.

 

Vzdělávací program třídy: 

Putování se skřítkem Smíškem

 

Zájmové aktivity třídy: Keramika, tělocvična na 14. ZŠ

 

 

Naše hlavní cíle v tomto školním roce jsou: Rozvoj morálně volních vlastností (kamarádství, ochota pomoci), zvládání hygienických návyků, podpora dítěte v aktivní činnosti (nejen pohybové), podpora pro poznávání, rozvoj logického a kritického myšlení, nácvik samostatného a správného řečového projevu.

 

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Hana Partynglová.

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.2

Pozn.: Vzhledem k mimořádné situaci Covid 19 žádáme rodiče, aby ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ, používali ochranu úst a nosu. Toto opatření se netýká dětí.

Děkujeme za spolupráci.

 


Naše fotogalerie