64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 3. třídě – Skřítkové

Učitelky:  Ing.Bc Mariana Mužíková, Jana Havlová, Bc.Veronika Peckertová

Telefon do třídy: 725 576 692

1.patro – pavilon A

Ve třídě je zapsáno 25 dětí.

Vzdělávací program třídy: 

Putování se skřítkem Tuláčkem

Zájmové aktivity třídy:

  • Angličtina
  • Flétnička
  • Keramická dílna
  • Předplavecký výcvik
  • Výlety – zvyšování fyzické aktivity
  • Poznávání a ochrana přírody
  • TV v tělocvičně 14. ZŠ

Naše hlavní cíle v tomto školním roce jsou:

  • Rozvoj samostatnosti, pracovní schopnosti, slovní zásoby
  • Upevňovat pravidla společenského chování ve vztahu k druhému
  • Rozvoj tvůrčího myšlení, fantazie a samostatného vyjadřování

 

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Hana Partynglová.

 


Naše fotogalerie