64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 2. třídě – Broučci

Učitelky: Bc. et Bc. Zuzana Šiklová, Michaela Pivoňková

Telefon do třídy: 702 187 850

Přízemí – pavilon C

V naší třídě je zapsáno 24 dětí ve věku 3-4 roky.

 

Vzdělávací program třídy: S Broučkem za poznáním

Zájmové aktivity třídy: Keramika, Tělocvična 14. ZŠ

Naše hlavní cíle v tomto školním roce jsou: obnovování návazných přátelství ve třídě, prohlubování znalostí, schopností a dovedností získaných v minulém školním roce, bližší poznávání svého okolí, užívání si společně stráveného času ve školce

 

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Zdeňka Kohoutová.

 

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.2

Pozn.: Vzhledem k mimořádné situaci Covid 19 žádáme rodiče, aby ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ, používali ochranu úst a nosu. Toto opatření se netýká dětí.

Děkujeme za spolupráci.


Naše fotogalerie