64. mateřská škola Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

Informace o 1. třídě – U Sluníček

Učitelky: Jana Marečková, Jana Miková

Chůva: Soňa Žambůrková

Telefon do třídy: 724 379 471        

Naše třída se nachází v pavilonu C (nízká budova)

Vzdělávací program třídy: Celým rokem se sluníčkem

Zájmové aktivity třídy: keramika v MŠ od  2. pololetí

Naší hlavním cílem v tomto školním roce je: Zajistit, aby se děti cítily bezpečně a spokojeně.

Dále budeme:

  • Posilovat citovou stránku dětí, aby se dokázaly odloučit od rodičů a navazovaly první dětská přátelství.
  • Rozvíjet praktické dovednosti – základy sebeobsluhy

O čistotu v naší třídě se stará paní uklízečka Zdenka Kohoutová.

Úprava Provozního řádu 64.MŠ č.2

Pozn.: Vzhledem k mimořádné situaci Covid 19 žádáme rodiče, aby ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ, používali ochranu úst a nosu. Toto opatření se netýká dětí.

Děkujeme za spolupráci.


Naše fotogalerie