Oficiální informační server města Plzně

64. mateřská škola
Pod Chlumem 3
312 00 Plzeň
MuzikovaMa@ms64.plzen-edu.cz

Portál Městského obvodu Plzeň 4

64. mateřská škola Plzeň

Pod Chlumem 3,
příspěvková organizace

Informace o platbách na školní rok 2018/2019

KAPITOLY


Stravné

Záloha 1000,- pro všechny děti v září
Plaťte jednorázovým příkazem do 5. 9. 2018 na účet školní jídelny 7637311/0100
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu dítěte !!!

Platba inkasem na účet ŠJ : 7637311/0100
Limit 1000,- Kč
Účet otevřený bez datumu
Cena stravného na den :
Děti  3-6 let …….33,-
Děti s odkladem školní docházky …….37,-
 
Školné
od 1.9. 2018     470,-/ měsíc
Jednorázovým nebo trvalým příkazem k 5. dni v měsíci (do 6/2019) na účet MŠ: 58733311/0100
Platby nejpozději do 10. dni v měsíci.
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu dítěte !!!
Děti předškolní a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.
Prosím, kontrolujte správný průběh plateb za školné i stravné. V případě nesrovnalostí se obratem domluvte s vedoucí ŠJ, paní B. Havlovou, (případně s ředitelkou MŠ p. M. Mužíkovou).
Opakovaným neuhrazením v řádném termínu riskujete možnost vyloučení dítěte z MŠ. (561/2004 Sb. Školský zákon, §35 b,d.)
Design by SITMP