Oficiální informační server města Plzně

64. mateřská škola
Pod Chlumem 3
312 00 Plzeň
MuzikovaMa@ms64.plzen-edu.cz

Portál Městského obvodu Plzeň 4

64. mateřská škola Plzeň

Pod Chlumem 3,
příspěvková organizace

O naší škole

Název:64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3, příspěvková organizace
mateřská škola je příspěvkovou organizací statutárního města Plzeň
Adresa:Pod Chlumem 3, 312 00 Plzeň
IČ:70941505
Předškolní zařízení sdružuje:64. mateřská škola, jídelna mateřské školy
Počet tříd:8

Zřizovatel:

Město Plzeň
IČ: 00075370
Adresa: Náměstí Republiky 1, 301 13 Plzeň
Výkon zřizovatelských funkcí: Funkci zřizovatele vykonává Rada městského obvodu Plzeň 4 vyjma vydávání, rušení a změn zřizovací listiny.

Poslání a úkoly mateřské školy:

  • Mateřská škola zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětí jako součást celoživotního vzdělávání s přizpůsobením vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny v návaznosti na úzkou spolupráci s rodinou.
  • Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců mateřské školy.

 

Design by SITMP