Oficiální informační server města Plzně

64. mateřská škola
Pod Chlumem 3
312 00 Plzeň
Tel: 377 462 334
CozlovaSv@ms64.plzen-edu.cz

Portál Městského obvodu Plzeň 4

64. mateřská škola Plzeň

Pod Chlumem 3,
příspěvková organizace

Školné 2017/2018


Cena školného na školní rok 2017/2018 bude ve výši 423,-Kč.
Děti předškolní neplatí, děti s odkladem školní docházky ano.

Během prázdnin se u nás školné neplatí.

 

 

Design by SITMP