Oficiální informační server města Plzně

64. mateřská škola
Pod Chlumem 3
312 00 Plzeň
MuzikovaMa@ms64.plzen-edu.cz

Portál Městského obvodu Plzeň 4

64. mateřská škola Plzeň

Pod Chlumem 3,
příspěvková organizace

Šablony

 

OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

 

Mateřská škola je realizátorem projektu s názvem: Šablony, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002591 v rámci Výzvy č. č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony PRO MŠ A ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
DETAILY PROJEKTU
Doba realizace: od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018
Finanční výše podpory: 692390,- Kč
Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.
Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:
Mgr. Světlana Cozlová, ředitelka organizace
cozlovasv@ms64.plzen-edu.cz, 602718761
ANOTACE projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráce s rodiči dětí. Cílem výzvy je podpořit mateřské školy formou projektů zjednodušeného vykazování prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,  vzájemného  setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a spoluprací s rodiči dětí.  Při společném vzdělávání dětí pomůže školám možností personálního posílení, v našem případě  o chůvy a při zařazování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.

MATEŘSKOU ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu
I/1.1
Chůva – personální podpora MŠ
I/2.2
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
I/2.3e
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin, Inkluze
I/2.4
Specifika práce pedagoga s 2letými dětmi v MŠ
I/2.6
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
I/3.3
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 
Design by SITMP