Oficiální informační server města Plzně

64. mateřská škola
Pod Chlumem 3
312 00 Plzeň
MuzikovaMa@ms64.plzen-edu.cz

Portál Městského obvodu Plzeň 4

64. mateřská škola Plzeň

Pod Chlumem 3,
příspěvková organizace

Důležité upozornění

 

Prosím, kontrolujte správný průběh plateb za školné i stravné. V případě nesrovnalostí se obratem domluvte s vedoucí ŠJ, paní B. Havlovou, (případně ředitelkou MŠ p. S. Cozlovou)

Opakovaným neuhrazením v řádném termínu riskujete možnost vyloučení dítěte z MŠ.
(561/2004 Sb. Školský zákon, § 35 b,d.)

Design by SITMP