Oficiální informační server města Plzně

64. mateřská škola
Pod Chlumem 3
312 00 Plzeň
Tel: 377 462 334
CozlovaSv@ms64.plzen-edu.cz

Portál Městského obvodu Plzeň 4

64. mateřská škola Plzeň

Pod Chlumem 3,
příspěvková organizace

Informace pro rodiče !

 

Vzhledem k množícím se případům vniknutí nežádoucích osob do škol všech typů, prosíme rodiče z důvodu co nejvyšší  bezpečnosti dětí, aby neprodleně oznámili setkání s podezřelou osobou jakémukoliv zaměstnanci mateřské školy a děti vždy předávali učitelkám.  

Děkujeme. Ředitelka a kolektiv zaměstnanců 64. MŠ

Design by SITMP